Platform zorgcoordinatoren

in het platform zorgcoordinatoren komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op

  • ontwikkeling van de ondersteuning op de scholen,
  • afstemming van de ondersteuning in de regio
  • deskundigheidsbevordering door scholing
  • uitwisseling en ontwikkelingen m.b.t. ZAT

Kees de Bondt - voorzitter
Roelie Mol - secretariaat
Jan Stip vanuit Emelwerda College

Yannick Borger vanuit vakcollege

Sandrina van de Velde vanuit Caleido
Martine Veling vanuit Aeres VMBO
Marlijn Borgijink vanuit Zuyderzee College
Annie Miedema vanuit Bonifatiusmavo
Ilka Muller vanuit Berechja College
Gerda Zwemer vanuit Groenhorst College praktijkonderwijs

Maaike Strengers vanuit ROC Friese Poort

Het platform komt bijeen op woensdagen van 9 -11 uur. (zie jaarkalender)